Χαρά Κοσεγιάν

Φιλόλογος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτέχνης.
Subscribe

Archive for the ‘Περί Ατλαντίδας’

Satellite images show Atlantis By Paul Rincon

July 03, 2006 By: admin Category: Περί Ατλαντίδας Comments Off on Satellite images show Atlantis By Paul Rincon

Satellite photos of southern Spain reveal features on the ground appearing to match descriptions made by Greek scholar Plato of the fabled utopia.

BBC News

Click here for more

Atlantis obviously near Gibraltar.

July 03, 2006 By: admin Category: Περί Ατλαντίδας Comments Off on Atlantis obviously near Gibraltar.

A French scientist has pinpointed a possible location for Atlantis, the ancient and idyllic realm described by the Greek philosopher Plato and others.

BBC News

Click here for more