Χαρά Κοσεγιάν

Φιλόλογος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτέχνης.
Subscribe

City Visions

July 07, 2007 By: admin Category: Περί Ατλαντίδας

Atlantis

Atlantis, at the very apex of her power and on the eve of her destruction. Here artist Paul Holland depicts the centre of the vast city, surrounded by the innermost of her great, concentric canals. This picture is available as a quality print, and comes with maps of the city and the whole continent over which she reigned.

Read an excerpt from a contemporary description by Havnon Qenii

Click here for more

City Visions