Χαρά Κοσεγιάν

Φιλόλογος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτέχνης.
Subscribe

Έρευνα για τη μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

April 18, 2010 By: admin Category: Συνεντεύξεις

• Χαρά Κοσεγιάν, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων: “Ο ρόλος των εκ

How To Get Ur Ex Gf Back Fast. how to win me ex back text your ex back how to win me ex backhow to get your ex girlfriend back

παιδευτικών, είναι πρώτα παιδαγωγικός”
• Οι μαθητές υφίστανται σοκ μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο
• Δυσκολίες με τα διαγωνίσματα (63%), την ποσότητα της ύλης (59%), και την αλλαγή της δομής της παρέας τους (43)

Επιστημονική συνάντηση για τη μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω, διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου Μαρία Κουρούπη σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Φιλολόγων (ΠΕ02) Ν. Δωδεκανήσου Χαρά Κοσεγιάν, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πορίσματα έρευνας που έγινε στα Δωδεκάνησα.
Σύμφωνα με την κα. Κοσεγιάν, το θέμα της μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, η προηγούμενή τους εμπειρία, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, ο βαθμός ετοιμότητάς τους για την ομαλή ένταξή τους στην επόμενη σχολική βαθμίδα, απασχολεί το σύνολο των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση: καθηγητές, μαθητές, γονείς, ενώ συχνά γίνεται λόγος για “ασυνέχεια στην εκπαίδευση” ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, για “αναντιστοιχία τόσο των προγραμμάτων σπουδών όσο και των στόχων με το μαθησιακό αποτέλεσμα”, όπως αυτό καταγράφεται στις σχολικές τάξεις.
Γι’ αυτό, διενεργήθηκε έρευνα σε επιλεγμένα σχολεία της Δωδεκανήσου και ποσοστική, μέσω ερωτηματολογίων – στατιστικών και ποιοτική, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, με στόχο την αποτύπωση και τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, σε όσο το δυνατό περισσότερες διαστάσεις.

Η έρευνα και τα αποτελέσματά της

Η έρευνα διεξήχθη στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2009 και απευθύνθηκε:
A) σε μαθητές της Α΄ τάξεως Γυμνασίου
Β) σε καθηγητές φιλολόγους που διδάσκουν στην Α΄ Γυμνασίου
Γ) σε καθηγητές όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων που διδάσκουν στην ίδια τάξη.
Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές και καθηγητές από 5 Γυμνάσια του νομού: το 6o και το 7o Γυμνάσιο πόλεως Ρόδου, το Γυμνάσιο Ιαλυσού, το Γυμνάσιο Κρεμαστής από το νησί της Ρόδου και  το Μπελένιο  Γυμνάσιο της Λέρου, σύνολο 362 μαθητές, από τους οποίους το 42,3% ήταν κορίτσια (153 μαθήτριες) και το 57,7% αγόρια (209 μαθητές), 31 φιλόλογοι και 51 καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (JSM).

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι μαθητές υφίστανται σοκ μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη. Αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες με τα διαγωνίσματα (63%), την ποσότητα της ύλης (59%), και την αλλαγή της δομής της παρέας τους (43). Ένα υποστηρικτικό βεβαίως και μη απειλητικό κλίμα τάξης βοηθά στην υπέρβαση των δυσκολιών, αλλά συχνά οι μαθητές ντρέπονται ή φοβούνται ακόμα και να ρωτήσουν κάτι που δεν κατάλαβαν τους καθηγητές τους. Αν όμως έχουν ενταχθεί ομαλά στην επόμενη βαθμίδα, το συσχετίζουν με τους δασκάλους που είχαν στο δημοτικό και τις γνώσεις που είχαν πάρει από αυτούς (76%) ή με τις εξηγήσεις που παρέχουν οι καθηγητές στην τάξη(62%). Τους ενοχλεί όμως ακόμα η κακή υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, οι μετακινήσεις, και η έλλειψη (για τους μετανάστες) των τμημάτων υποδοχής αλλά και της ενισχυτικής διδασκαλίας.
Οι φιλόλογοι και οι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων θεωρούν ότι, οι μαθητές δεν ήταν έτοιμοι να ενταχθούν στο Γυμνάσιο σε ποσοστό 80 % και 60% αντίστοιχα, ενώ παρότι τα ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ του Δημοτικού δίνουν σαφείς κατευθύνσεις στη διδασκαλία της γλώσσας οι φιλόλογοι στην τριπλή αξιολογική κλίμακα του καλή- μέτρια- κακή κρίνουν μέτρια την    ικανότητα εκφραστικής ανάγνωσης των κειμένων, την ικανότητα νοηματικής απόδοσης τους, μέτριο τον προφορικό λόγο των μαθητών, μέτριο και κακό το γραπτό τους λόγο , ενώ αντίστοιχες επιδόσεις καταγράφονται και από τους καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων. Στην τριπλή, δε, αξιολογική κλίμακα του πολύ-ικανοποιητικά-λίγο- καθόλου θεωρούν ότι οι μαθητές μπορούν ικανοποιητικά να ακούν τους καθηγητές, λίγο τους συμμαθητές τους , λίγο να διαλέγονται μεταξύ τους και καθόλου να κρατούν σημειώσεις.

Πού τα αποδίδουν όμως όλα αυτά οι καθηγητές και οι δάσκαλοι;
Σύμφωνα με την έρευνα, αποδίδουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στο ότι οι σχεδιαστές των ΑΠΣ δεν έλαβαν υπόψη τους τα ΑΠΣ του δημοτικού, την ψυχολογία της μετάβασης και την ψυχολογία των εφήβων.
Προτάσεις με βάση το Νομό Δωδεκανήσου:
Στο γνωστικό τομέα τη στροφή στα βασικά, ώστε να αποκτηθεί ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα μπορέσει να οικοδομηθεί η νέα γνώση.

Στροφή στην παιδαγωγική διάσταση του σχολείου: Να συνειδητοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς ότι ο ρόλος τους στο δημόσιο τουλάχιστον σχολείο είναι πρώτα παιδαγωγικός και μετά διαμεσολαβητικός της γνώσης.
Χρειαζόμαστε επιμορφωτικά προγράμματα που θα μπορέσουν να στηρίξουν το νέο προσανατολισμό και θα σταθούν ικανά να εισάγουν μια νέα κουλτούρα στη σχολική τάξη και το εκπαιδευτικό μας σύστημα και όχι απλές επιφανειακές αλλαγές στη μορφή και τη δομή.
Βασικά όμως  κρίνεται απαραίτητη η μεταξύ των εκπαιδευτικών αλληλεπίδραση και μια διάδραση. Να συναντιούνται και να ανταλλάσουν απόψεις οι δάσκαλοι των τελευταίων τάξεων με τους καθηγητές που θα αναλάβουν την Α΄ Γυμνασίου. Από τον Απρίλη της προηγούμενης χρονιάς να επισκέπτονται οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης το νέο τους σχολείο, να συναντούν τους καθηγητές και ίσως να μπαίνουν και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Αλλά κυρίως να γνωρίζουν οι καθηγητές για τα προβλήματα των μαθητών  της Α΄ τάξης.
“Γιατί, όλες οι αλλαγές ξεκινούν από τη βάση και εμείς μπορούμε να είμαστε σε αυτό πρωτοπόροι. Με στόχο την αλλαγή της ποιότητας στην εκπαίδευση και προκειμένου να κάνουμε πράξη το πρώτα ο μαθητής” τόνισε κλείνοντας την εισήγησή της η κα. Κοσεγιάν.