Χαρά Κοσεγιάν

Φιλόλογος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτέχνης.
Subscribe

Εργογραφία

Εργογραφία

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες.

 • Χαρά Κοσεγιάν (2009), «Στην πορεία μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο: αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης: έρευνα στα σχολεία του ν. Δωδεκανήσου»: Μετάβαση και Συνέχεια στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (επιστημ. Επιμ: Γουργιώτου Ευθυμία) , εκδ. Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 2014, σελ: 483-494.

Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά.

 • Χαρά Κοσεγιάν, “Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα νέα ΑΠΣ. Το παράδειγμα των Αρχαίων Ελληνικών (από μεταφρασμένο και πρωτότυπο κείμενο)”, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΣ, Κόρινθος που έγινε στις: 23-24/11/ 2013.
 • Άναστασιάδη-Συμεωνίδη A., Αποστολίδου Β, Ιορδανίδου Α., Καραντζόλα Ε., Κοσεγιάν Χ., Μητσιάκη Μ..,  Παπαδοπούλου Μ., Φλιάτουρας Α., Xατζησαββίδης Σωφ., Χοντολίδου Ε., “Οι καινοτομίες του νέου προγράμματος σπουδών για τη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση”, ανακοίνωση στην  35η συνάντηση του τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 8-10/5/ 2014
 • Καραντζόλα Ελένη, Κοσεγιάν Χαρά, Παπαθανασίου Βασιλική, Φλιάτουρας Ασημάκης, συμμετοχή στο Work shop με θέμα: “ Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής από το πρωτότυπο και τη μετάφραση”, στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας στις 26-29/9/ 2013 στη Ρόδο.
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2011) «Αρxαία ελληνικά: πρωτότυπο ή μετάφραση; η διαμάχη όπως αποτυπώνεται στα εκπαιδευτικά περιοδικά πριν τη μεταρρύθμιση του 1992», ανακοίνωση στο 6o Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση», που  πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 30 Σεπτεμβρίου και 1,2 Οκτωβρίου 2011. Ηλεκτρονικά η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο : http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=1119&language=el_GR&page706=1&itemid706=1191
 • Χαρά Κοσεγιάν (2010) «Η αειφορική διάσταση και η μετασχηματιστική δυναμική της προφορικής παράδοσης σε μια διαθεματική προσέγγιση από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα στη σχολική τάξη», στα ηλεκτρονικά πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή που έγινε στη Ρόδο, υπό την αιγίδα του Δήμου Ροδίων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις 23-26/4/2010 και είχε θέμα: «Τοπικές κοινωνίες και τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη»
 • Chara Cosseyan, (2010) “Teaching procedural knowledge through innovative action in education: Interdisciplinary projects” , Annals of Language and Learning proceedings of the 3nd Online Language Conference, (IOLC), 23-24/ 9/2010, editors: Azadeh Shafaei- Mehran Nejati , Universal Publishers, Boca Raton, Florida USA. Στο διαδίκτυο διατίθεται στη διεύθυνση, http://www.universal-publishers.com/book.php?method=ISBN&book=1599428733
 • Χαρά Κοσεγιάν «Αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμού στη διδασκαλία: δημιουργία διδακτικού σεναρίου για τη διερεύνηση του τυπικού της φιλοξενίας», Δωδεκανησιακά χρονικά, τ. ΚΕ΄, Ρόδος 2012 (σ. 684-727)
 • Χαρά Κοσεγιάν (2010), «Ο καημός της ξενιτιάς και ο νόστος των Δωδεκανησίων που μισεύουν στην Ανατολή: διαχρονικά μοτίβα στο παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι «Μαγεμένος στην Αρμενιά», Δωδεκανησιακά Χρονικά , t. ΚΔ, Ρόδος
 • Chara Cosseyan (2009),«Learning Language through its diachrony: The case of Greek Aholistic- interdisciplinarytutorial», Annals of Language and Learning proceedings of the   2nd Online Language Conference, (IOLC), editors: Azadeh Shafaei- Mehran Nejati , Universal Publishers, Boca Raton, Florida USA. Στοδιαδίκτυοδιατίθεταιστηδιεύθυνσηhttp://www.universal- publishers.com/book.php?method=ISBN&book=1599428733
 • Chara Cosseyan (2009), “The action research as scientific methodology: Applying cooperative research in the classroom- the reflexive process and the intersubjective communication of the participants”: υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 33rd INTERNATIONAL CONFERENCE της Collaborative action research Network (CARN), Αθήνα 30/10- 1/11.
 • Χαρά Κοσεγιάν, 2008 «Η υστεροφημία στο λόγο και τη σκέψη του Πινδάρου» : Δωδεκανησιακά Χρονικά, επιστημονική έκδοση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, τόμος ΚΒ΄, Ρόδος, σ. 506-519.
 • Stavros Papamarinopoulos- Chara Coseyan: (2007 )“Ritual Capture and Sacrifice of the bull at Atlantis. Are there any parallels anywhere? : στο: The Atlantis Hypothesis: Searching for a lost land, (Book of proceedings International Conference Atlantis 2005: 11-13 July Milos, Greece) : Heliotopos publications, Athens, s. 525-538
 • Stavros P. Papamarinopoulos -Niki Drivaliari – Chara Coseyan (2007) “ Red Tears in the Atlantic Ocean” στο: The Atlantis Hypothesis: Searching for a lost land, (Book of proceedings International Conference Atlantis 2005: 11-13 July Milos, Greece) : Heliotopos publications, Athens, σελ. 539-554.
 • Chara Cosseyan (2009),”Ancient survivals in the traditional folk song: «the haunted well”, στο Νarratives across Space and Time: Transmissions and Adaptations, Proceedings of the 15th Congress of the International society for Folk Narrative Research (ISFNR)-21-27 /6/2009, Athens,  1 (p. 201-214), Academy of Athens, Publications of the Hellenic folklore Research center, (Vol I-III) Athens 2014
 • StavrosPapamarinopoulos- CharaCoseyan: “ Plato justification to call the Atlantic panpelagos and notocean” , Book of proceedings: 2ndInternationalConference: “TheAtlantisHypothesis: Searchingforalostland (Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2008), Heliotopos publications, Athens 2010, σελ. 151-160.
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2005), «Η λογοτεχνία ως πόλος αντίστασης στη μαζοποίηση των λαών. Το παράδειγμα από την Τριλογία του Στρατή Τσίρκα», στο Λογοτέχνες και Λογοτεχνία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Καρδίτσας , 24-26 /11/2003, Καρδίτσα, σ. 113-118

Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές.

 • Χαρά Κοσεγιάν (2012), “Η Συνεργατική Κοινότητα Μάθησης απαραίτητη προϋπόθεση για το σχολείο του αύριο”, Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό τμήμα, ΔΕ, τ. 4 (σελ. 41-52)
 • Χαρά Κοσεγιάν (2011) «H μετασχηματιστική δυναμική των ενεργούντων υποκειμένων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η συμβολή της έρευνας δράσης στη διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας», Νέα Παιδεία, τ. 140
 • Χαρά Κοσεγιάν «Αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμού στη διδασκαλία: δημιουργία διδακτικού σεναρίου για τη διερεύνηση του τυπικού της φιλοξενίας», Δωδεκανησιακά χρονικά, τ. ΚΕ΄, Ρόδος 2012 (σ. 684-727)
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2010)«Το επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης των μαθητών, όπως διαπιστώνεται στην Α΄ Γυμνασίου, Βελτιωτικές προτάσεις», περ. Φιλόλογος, τ. 140, Ιουνίου 2010, Θεσσαλονίκη
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2009)«”Το τραγούδι της Αρπαγής από τα παραδοσιακά της Ολύμπου Καρπάθου: Φιλολογική Ανάλυση και Συγκριτική Θεώρηση», Καρπαθιακά, περιοδική έκδοση του Κέντρου Καρπαθιακών Μελετών, τ. Γ, Ρόδος
 • Χαρά Κοσεγιάν (2009) «Η συμβολή της «Πράξης στην εκπαιδευτική «Θεωρία» : ο εκπαιδευτικός εσαεί ερευνητής στη διδακτική αίθουσα, Φιλολογική, τ. 107, Απρίλης- Ιούνιος, Αθήνα, Ελληνοεκδοτική, σελ: 80- 84
 • Chara Cosseyan (2007), Le culte de Zeus en Rhodes : peut- on parlé d’ anthropothysies en l’honneur de Dieu ?, περ. Πλάτων, τ.55, (2006-2007) , Παπαζήση, Αθήνα, σ.256-271
 • Χαρά Κοσεγιάν (2005), “Διδάσκοντας Ελληνική Γλώσσα ολιστικά, διερευνητικά και διαθεματικά” , Φιλολογική, τ. 91, Απρίλιος- Μάϊος – Ιούνιος  , Μεταίχμιο, σ. 71-77
 • Xαρίκλεια Κοσεγιάν, (2003), «Εναλλακτική πρόταση Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο: από τη μετάφραση στο πρωτότυπο» ,Πλάτων, περιοδ. της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, Παράρτημα: Θέματα Μέσης Εκπαίδευσης,  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Κλασική παιδεία σήμερα. Πραγματικότητα  και Προοπτικές στην Ελλάδα του 21ου αι. 6-8/12/2002», τόμος 2, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα  σ. 233-241
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2005) «Υποδειγματική διδασκαλία Νεοελληνικού κειμένου  της Γ΄ Λυκείου, Δημήτρη Χατζή, Το Φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ», Ο Πλάτων, περ. της Εταιρείας Ελλήνων φιλολόγων, παράρτημα: Θέματα Μέσης Εκπαιδεύσεως, τόμος  3 (2004-2005), (Εποπτεία Εκδόσεως: Γ. Ξανθάκη- Καραμάνου), εκδ. Παπαζήση, (Σελ.149-168) .
 • Χαρά Κοσεγιάν (2003), «Με ποιον τρόπο συνδυάζοντας στη διδασκαλία διαδικασία και περιεχόμενο μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Πρόταση συγκεκριμένης εφαρμογής», Φιλολογική, Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος  τ. 85, εκδ. Μεταίχμιο, σ. 51-55
 • Χαρά Κοσεγιάν- Μπακρυσιώρη (1997) «Η παρέκβαση των μύθων του Γανυμήδη και του Τιθωνού στον 5ο Ομηρικό Ύμνο στην Αφροδίτη» , , στο Κυπριακαί Σπουδαί,(Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών) τόμοι ΝΘ΄-Ξ΄, 1995-1996, Λευκωσία Κύπρου, , [σ. 7-27]

Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών.

 • 2010: Ορίστηκα εμπειρογνώμων/ Συντάκτρια, σύμφωνα με την υπ. αρ. 30/14-10-2010 και 31/27-10-2010 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και τις υπ’ αρ. 26/15-10-2010 και 27/27-10-2010 Πράξεις της Επιτροπής Ερευνών του ΠΙ, για την ανάπτυξη/ εκπόνηση  των νέων Προγραμμάτων  Σπουδών,  στο Πλαίσιο της πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών,  στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη” στο επιστημονικό πεδίο: Γλώσσα- Λογοτεχνία- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα”, με αντικείμενο ειδίκευσης τα Αρχαία Ελληνικά.
 • 2011: Ορίστηκα εμπειρογνώμων/ Συντάκτρια, σύμφωνα με την υπ. αρ. 21/21-07-2011 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την υπ. αρ. 20/21-07-2011 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΠΙ, για την ανάπτυξη/ εκπόνηση των Οδηγών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό “Εργαλεία διδακτικών Προσεγγίσεων”  στο επιστημονικό πεδίο: “Γλώσσα- Λογοτεχνία”- στο Πλαίσιο της πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών,  στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη” , με αντικείμενο ειδίκευσης τα Αρχαία Ελληνικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 • Χαρά Κοσεγιάν (2008), Λουκιανού Αληθής Ιστορία Α΄, Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια, Με σκίτσα των μαθητών του Γυμνασίου Ιαλυσού και Υπέρτιτλους στα Αρχαία Ελληνικά: Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Χαρά Κοσεγιάν, (2010) Αρχαία Επιβιώματα στα Νεοελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Συμβολή στην έρευνα μέσα από το παράδειγμα –κυρίως-        των Παραδοσιακών τραγουδιών της  Καρπάθου,  Παπαζήσης, Αθήνα
 • Mουλά Ευαγγελία – Κοσεγιάν Xαρά (2010), Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία : Διδακτικές εφαρμογές και προτάσεις για την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκδόσεις Κριτική , Αθήνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟYΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Χαρά Κοσεγιάν, (2014) «Η «συνάντηση» Ελλήνων και Αρμενίων όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια των δύο λαών», στο Από το Αραράτ στον Όλυμπο, Θέματα Λαογραφίας του Αρμενικού Λαού, Θεσσαλονίκη 2015, εκδ. Αντ. Σταμούλη
 • Καλούδη Ευ., Παπανδρέου Ιω., Θεοδωροπούλου Αικ., Κοσεγιάν Χ., (1992) «Τα Κλασικά Γράμματα και  οι ξένοι», στο Α. Βοσκός- Θ. Παπακωνσταντίνου (σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα), Από τη Μετάφραση στο Πρωτότυπο, Συμβολή στην Ανανέωση της Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση, Καρδαμίτσα, Αθήνα, σ. 133-188

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μυθιστορήματα- Διηγήματα

 • Ναϊρί, Α. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη, 2016
 • Η λοχεία της απουσίας, Οδός Πανός, Αθήνα, 2013
 • Ανατέλλει και στη Ντέια, Κοχλίας- Σαββάλας, Αθήνα 2003
 • Γλυκό με θλιμμένα καρύδια, Κοχλίας- Σαββάλας, Αθήνα 2002
 • Έχει κι άλλες όψεις το φεγγάρι,  Νέα Σύνορα, Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα 1999
 • Πευκοβελόνες, Τέχνη,  Ρόδος, 1998

Διηγήματα σε περιοδικά

 • «Καρπάθικη τσαμπούνα», περιοδ. Δίφωνο, Νοέμβριος 2004
 • «Ταξίδια στο χώρο και στο χρόνο, Τρίπτυχο, «Οδηγώντας, Ανηφορίζοντας, Στους δρόμους της πόλης …», 5/7 περιοδικό Λόγου και Τέχνης, τ. 5, Απρίλιος 2006, Ρόδος.
 • «Πορεία στην Έρημο», Ροδιακά Γράμματα, τ. 6, λογοτεχνικό περιοδικό της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Ρόδος 2006

Ποίηση

Ιntelligentsia Ι, Ο κύκλος των ποιητών, Αθήνα, Εντυποις, 2014

Ιntelligentsia ΙΙ, Ο κύκλος των ποιητών, Αθήνα, Εντυποις, 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌ ΤΌΜΟ

 • 7 Λέξεις, Συλλογή 40 (διακριθέντων) Διηγημάτων: Διαγωνισμός “Λόγω τέχνης” 2013, αφιερωμένος στον Κ. Καβάφη, Μεταίχμιο, 2014 Η Συμμετοχή μου είναι με το διήγημα “Ο Στάμος”.

Ανθολογήσεις

 • Π. Νούτσος- Μ. Χατζηγιακουμή- Νούτσου, Κως, Μια πόλη στη Λογοτεχνία, Μεταίχμιο 2007: Ανθολογείται απόσπασμα από το μυθιστόρημα Ανατέλλει και στη Ντέια, με τίτλο «Στις αρχαίες κολόνες που το χειμώνα χορτάριαζαν», σ. 352